docks at Antwerp harbor
Emprove Shipping

Shipping

Het vervoeren van gevaarlijke stoffen brengt diverse verantwoordelijkheden en verplichtingen met zich mee. De mensen aan boord dienen goed opgeleid en getraind te zijn om deze stoffen te mogen vervoeren en overslaan. Daarnaast dient er binnen de organisatie een veiligheidsadviseur benoemd te worden, deze kan bij de organisatie zelf in dienst zijn of extern ingehuurd worden.

Emprove Shipping helpt organisaties om te voldoen aan alle wettelijke vereisten rondom het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het dienstenpakket bevat onder andere:

  • Invulling van de wettelijke taak van veiligheidsadviseur
  • Het geven van trainingen aan boord (ADN 1.3 inclusief ADN 1.10)
  • Het uitvoeren van een risico-inventarisatie en evaluatie (RIE)

Coaching

De veiligheidsadviseurs onderscheiden zich niet alleen door hun kennis en ervaring, maar ook door hun mensgerichte en sociale aanpak. Naast het voldoen aan alle eisen is er derhalve ook aandacht voor de bedoeling achter alle verplichtingen. Het zijn veiligheidscoaches, die uw bemanning goed kan uitleggen waarom er aan eisen voldaan dient te worden en hoe er nog veiliger gewerkt kan worden aan boord.

Benieuwd naar de mogelijkheden ?