Virtual Reality (VR) is een gesimuleerde omgeving waarin gebruikers worden ondergedompeld in levensechte ervaringen. De zintuigen ‘zicht’ en ‘gehoor’ worden op een zodanige wijze geprikkeld dat de gebruiker denkt dat hij werkelijk onderdeel is van de omgeving. VR heeft veel potentie in de binnenvaart.

– Tijd- en plaats onafhankelijk leren
– Medewerkers inzicht geven zonder gevaar voor zichzelf of anderen
– Geen last van de taalbarrière

Mogelijkheden binnenvaart
VR biedt mensen in de binnenvaart de mogelijkheid om tijd- en plaats onafhankelijk te trainen op het gebied van veiligheid en vaardigheden. Hierdoor hoeft de werknemer niet meer uit het operationele werkproces gehaald te worden. De meest voor de hand liggende toepassing in de binnenvaart op dit moment is het inzicht geven aan medewerkers in veilige en onveilige situaties aan boord en aan wal. Medewerkers verkrijgen dit inzicht zonder gevaar voor zichzelf of andere mensen. Daarnaast kan VR ook een oplossing zijn voor de taalbarrière. Door middel van een voice-over en tekst-over kan een boodschap in verschillende talen worden overgebracht.

Wordt VR de oplossing voor alle trainings-vraagstukken?foto-virtual-reality-roberto
Op de vraag of VR een oplossing kan zijn voor alle scholingsvraagstukken moet een genuanceerd antwoord worden gegeven. Door de snelle technologische ontwikkelingen wordt het werken met VR in de toekomst steeds toegankelijker. Toch zal er altijd een groep mensen zijn die behoefte blijft houden aan face-to-face training met een trainer en andere vakgenoten. Daarom wordt het als effectief beschouwd om te werken met een combinatie van verschillende leervormen, ook wel bekend onder de term ‘blended learning’. Hierbij kan gedacht worden aan combinaties zoals met e-learning, klassiek onderwijs en VR.

Contactgegevens
Wilt u de mogelijkheden van Virtual Reality voor uw organisatie wilt bespreken, neemt u dan contact met ons op via het telefoonnummer +31(0)10-2973938 of door te mailen naar info@emprove.nl.