In de scheepvaart heeft veilig werken de allerhoogste prioriteit. Veilig werken is in de eerste plaats goed voor u en uw medewerkers. Er gebeuren minder ongevallen dus er vallen minder gewonden. Kortom: er is minder menselijk leed. Veilig werken is ook goed voor uw organisatie. De arbeidsongeschiktheid loopt bijvoorbeeld terug en u heeft minder kosten omdat er minder herstelwerk hoeft te worden gedaan.

100% veilig werken heeft echter nog een belangrijke reden: aantoonbaar veilig werken is een onderdeel van de kwaliteit van uw dienstverlening. U staat sterker in de onderhandelingen met potentiële opdrachtgevers als u met feiten kunt onderbouwen dat er in uw organisatie veilig wordt gewerkt. Dat vergroot het vertrouwen van uw opdrachtgever dat hun kostbare product bij u in goede handen is.

Een voorbeeld van aantoonbaar veilig werken is een robuust meldingssysteem voor near-misses. Met ‘robuust’ bedoel ik: bemanningsleden die regelmatig en op eigen initiatief near-misses melden. Met een goed meldingsformulier en een gestructureerde follow-up van de melding. De verbetering die is doorgevoerd naar aanleiding van de near-miss wordt goed gedocumenteerd. Daarmee kunt u uw opdrachtgever overtuigend aantonen dat u veilig werkt en dat vergroot de kans op een opdracht.

Het begint bij uw bemanningsleden. Zij zijn de ogen en oren van het management aan boord. Zij zien of ondergaan de near-miss. En het is aan hen om een deugdelijke melding te doen. Dat vraagt nogal wat van uw bemanningsleden. Ze moeten bijvoorbeeld het incident zo feitelijk mogelijk melden, zo snel mogelijk en volgens de geldende procedure. Maar er is ook de menselijke kant: het is niet makkelijk om iets te melden wat je zelf fout hebt gedaan of wat je een ander fout hebt zien doen. Of bijvoorbeeld het besef dat je zojuist aan de dood bent ontsnapt, uitsluitend omdat je toevallig een meter verder naar rechts stond.

Hiervoor hebben wij een workshop Near-Miss ontwikkeld. In deze workshop leert uw bemanning het belang van het melden van near-misses. Ze werken met de documenten uit uw eigen organisatie, zoals een meldingsformulier. En we gaan in op de menselijke kant van het melden, zoals in de vorige alinea beschreven. Daarmee zet u een belangrijke stap richting een robuust meldingssysteem voor near-misses.

Contactgegevens
Wilt u de mogelijkheden van competentiemanagement voor uw organisatie bespreken, neemt u dan contact met ons op via het telefoonnummer +31(0)10-2973938 of door te mailen naar info@emprove.nl.