Emprove start met uniek opleidingstraject

Emprove start met uniek opleidingstraject

De binnenvaart kampt met een tekort aan scheepspersoneel. Met hulp van enkele partners gaan wij een bijdrage leveren aan het oplossen van dit probleem, door statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) in 4 maanden op te leiden tot matroos. Intensieve...

Lees meer

Voldoen aan de wet door E-learning en VR

Van iedere burger wordt verwacht dat hij op de hoogte is van alle voor hem relevante wetgeving. Alle wetgeving is dan ook gratis en online beschikbaar. In de praktijk zien we echter dat wetgeving voor de gemiddelde burger vrijwel onleesbaar en onbegrijpelijk is door...

Lees meer
Bent u klaar voor de AVG; de nieuwe privacywet?

Bent u klaar voor de AVG; de nieuwe privacywet?

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG); de nieuwe privacywet. Eén Europese privacywet die in de gehele EU geldt. Deze vervangt het huidige stelsel van nationale wetten per lidstaat. Voor Nederland was dit de Wet bescherming...

Lees meer
Samenwerking met STC-Group

Samenwerking met STC-Group

Het vinden en behouden van nieuw personeel in de binnenvaart wordt steeds lastiger. De instroom van voldoende gekwalificeerd personeel is belangrijk voor de toekomst van de binnenvaart. Maar het gaat niet alleen om de instroom. Het zou mooi zijn als nieuw personeel langdurig in de sector blijft en niet al na een jaar aan de wal gaat werken. Zo bouwen ze praktijkervaring op, waardoor de kwaliteit van uw dienstverlening toeneemt.

Lees meer
Competentiemanagement

Competentiemanagement

Competentiemanagement is het inzichtelijk maken en verder ontwikkelen van kennis en vaardigheden van het personeel. Hierdoor is een organisatie maximaal toegerust op de uitdagingen van nu en van de toekomst.

Lees meer
Virtual Reality

Virtual Reality

Virtual Reality (VR) is een gesimuleerde omgeving waarin gebruikers worden ondergedompeld in levensechte ervaringen. De zintuigen ‘zicht’ en ‘gehoor’ worden op een zodanige wijze geprikkeld dat de gebruiker denkt dat hij werkelijk onderdeel is van de omgeving. VR heeft veel potentie in de binnenvaart.

Lees meer
Near Miss

Near Miss

In de scheepvaart heeft veilig werken de allerhoogste prioriteit. Veilig werken is in de eerste plaats goed voor u en uw medewerkers. Er gebeuren minder ongevallen dus er vallen minder gewonden. Kortom: er is minder menselijk leed. Veilig werken is ook goed voor uw organisatie. De arbeidsongeschiktheid loopt bijvoorbeeld terug en u heeft minder kosten omdat er minder herstelwerk hoeft te worden gedaan.

Lees meer