Ship in Nieuwe Waterweg
Empowering Solutions

IT Solutions

 

Het succes van een organisatie valt of staat met de kwaliteit van de mensen. Emprove Solutions ontwikkelt in samenwerking met haar technisch partner Polder Knowledge software programma’s om de organisatie te ontlasten en uw medewerkers in staat te stellen om zich te blijven ontwikkelen.

Een resultaat van deze samenwerking met Polder Knowledge is BargeControl.

BargeControl

BargeControl

Om een enkel schip of gehele vloot zo goed mogelijk te managen, is BargeControl ontwikkeld. BargeControl is een online management- en registratiesysteem waarin door middel van verschillende modules de scheepsregistraties op orde gehouden worden. Zo zijn er modules waarin certificaten en onderhoud kan worden bijgehouden en de bemanning alle documenten, zoals diploma’s kwijt kan.

Naast de specifieke scheepsgegevens geeft het dashboard een overzicht van de prestaties van de gehele vloot. Er kan in één oogopslag gezien worden hoe het onderhoud ervoor staat, wat de status is van technische certificaten en diploma’s van personeel en of er reparatie- of incidentmeldingen zijn.

Overzichtelijk

De binnenvaart wordt geconfronteerd met strenge eisen vanuit met name opdrachtgevers, verzekeraars en wet- en regelgeving. BargeControl is een managementsysteem dat overzicht geeft en ondersteuning biedt om te kunnen voldoen aan eisen en het behalen van certificeringen. BargeControl voldoet aan de eisen uit de Tanker Management and Self Assessment (TMSA).

Gebruiksvriendelijk

De digitalisering van de sector is razendsnel gegaan. De administratieve taken voor kapiteins/eigenaren zijn veranderd en gepaard met verandering komt onduidelijkheid. BargeControl is gebruiksvriendelijk en begrijpelijk voor de bemanning. De tijd achter de computer willen we minimaal houden zodat de aandacht op navigatie, overslag en rust optimaal blijft.

Aantrekkelijk

West-Europa heeft de modernste binnenvaartvloot van de wereld. Het is niet meer dan logisch dat BargeControl als digitaal managementsysteem voor de binnenvaart ook vooruitstrevend moet zijn. Het ontwerp is aantrekkelijk en nodigt uit om te gebruiken.

Voor meer informatie verwijzen we u door naar de BargeControl website. U kunt ook contact met ons opnemen via ons contactformulier.

E-learning

E-learning

Emprove IT Solutions richt zich ook op de ontwikkeling van de mensen aan boord. Door middel van E-learning, een online onderwijstool, kan de bemanning op elk gewenst moment een training volgen en zo kennis actueel houden of ontwikkelen.

Zo kan het bijvoorbeeld worden ingezet om een nieuwe matroos wegwijs te maken aan boord of bekend te maken met de noodprocedures.

Lijkt het allemaal wat ingewikkeld?

Wij komen graag langs om onze oplossingen te introduceren.