Warning: chmod() has been disabled for security reasons in /vol1/home/emprove/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-direct.php on line 173

Warning: chmod() has been disabled for security reasons in /vol1/home/emprove/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-direct.php on line 173

Warning: chmod() has been disabled for security reasons in /vol1/home/emprove/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-direct.php on line 173
Voldoen aan de wet door E-learning en VR | Emprove
Van iedere burger wordt verwacht dat hij op de hoogte is van alle voor hem relevante wetgeving. Alle wetgeving is dan ook gratis en online beschikbaar. In de praktijk zien we echter dat wetgeving voor de gemiddelde burger vrijwel onleesbaar en onbegrijpelijk is door het complexe taalgebruik, de vele verwijzingen en subjectieve begrippen. Pas als de urgentie hoog is (bv. bij een burenruzie, boete of dreigend ontslag) zal men zich echt verdiepen om achteraf vast te stellen wat men eigenlijk vooraf al had moeten weten. Hoe gaat een ondernemer hiermee om?

Theorie en de praktijk

Vaak doet een ondernemer hetzelfde binnen zijn eigen onderneming. Er zijn procedures en elke medewerker kan die inzien. Als vanzelfsprekend wordt ervanuit gegaan dat medewerkers ook grondig kennisnemen van deze procedures, zij kritische vragen stellen en meedenken aan verbetering van de procedures. Maar helaas is het hebben van procedures alleen niet voldoende voor ‘het voldoen aan de wet’. Er dienen verificaties en controles plaats te vinden. Meestal loopt het handboek achter op de praktijk of bevat het niet de nuance die er in de praktijk wel is. Daarom is er structurele verificatie van kritische processtappen nodig (plan-do-check-act). Vaak is dit echter niet het geval en wordt verwezen naar (jaarlijkse) audits als verificatiemethode van kritische processen die dagelijks worden uitgevoerd. Er worden duizenden euro’s geïnvesteerd in een managementsysteem waar in de praktijk vooral de QHSE-manager iets mee doet. Dit is niet per definitie slecht. De voorwaarde is dan wel dat de organisatie daadwerkelijk functioneert zoals beschreven.

Betrekken van personeel

Een oplossing hiervoor kan liggen in het ontwikkelen van een trainingsprogramma voor operationele procedures. Met behulp van e-learning en virtual reality (VR) is het efficiënt trainen van procedures haalbaarder dan ooit tevoren. Als onderdeel van een inwerkprogramma en met periodieke herhaling wordt via deze weg de benodigde urgentie voor het kennen van de procedures gecreëerd. E-learning en VR kunnen droge procedures laten ‘leven’ in hun beoogde (virtuele) gebruikssituatie. Zonder risico’s voor de bedrijfsvoering kan een nieuwe medewerker worden geïnstrueerd en leren van zijn fouten. Via een examen kan vervolgens worden aangetoond of de medewerker daadwerkelijk de materie beheerst. Naast het voordeel dat nu de medewerkers werkelijk profiteren van de vastgelegde kennis, heeft de werkgever op deze wijze ook invulling gegeven aan zijn arbowettelijke verplichting voor het (aantoonbaar) instrueren van zijn medewerkers. Het effectief trainen van medewerkers kan helpen om incidenten te voorkomen en het kan schade voor de onderneming beperken mocht een incident zich toch hebben voorgedaan.   Emprove helpt u graag om het maximale uit uw managementsysteem te halen en om ervoor te zorgen dat u ‘in compliance’ blijft ten aanzien van wettelijke en industrie-eisen. Neem contact op via +31 (0)10 297 39 39.


Warning: chmod() has been disabled for security reasons in /vol1/home/emprove/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-direct.php on line 173

Warning: chmod() has been disabled for security reasons in /vol1/home/emprove/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-direct.php on line 173

Warning: chmod() has been disabled for security reasons in /vol1/home/emprove/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-direct.php on line 173

Warning: chmod() has been disabled for security reasons in /vol1/home/emprove/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-direct.php on line 173

Warning: chmod() has been disabled for security reasons in /vol1/home/emprove/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-direct.php on line 173