IJhaven Amsterdam
Empowering Improvement

Consultancy

Emprove is expert op het gebied van normen, wetgeving en industrierichtlijnen. Zo kunnen wij een kennispartner en klankbord voor onze klanten en voor de branche als geheel zijn. Ons talent ligt in het vertalen van uw missie en eisen naar praktische taken binnen de organisatie.

Kennis en expertise

Onze consultants zijn gekwalificeerd als auditors en adviseren u hoe u het beste om kunt gaan met de eisen van buitenaf. Denk hierbij aan eisen uit vergunningen, wetgeving (Binnenvaartbesluit, ADN, etc.) en industrierichtlijnen (ISGINTT, TMSA, etc.). Ook ondersteunen wij kwaliteits- en veiligheidsmanagers bij het opstellen van beleid, doelstellingen, procedures en formulieren.

Compliance

Het kunnen aantonen dat u voldoet aan eisen van klanten en bevoegd gezag, noemen we compliance. Compliance is van grote commerciële en operationele waarde en daarom ook één van de bouwstenen voor onze projecten. We kunnen samen met u inzichtelijk maken of u ‘in compliance’ bent met de eisen die uw omgeving stelt en wat de bestaansreden is van een procedure, checklist of formulier. Op deze wijze worden onnodig dikke handboeken en bureaucratie voorkomen.

Risico-beheersing

We werken volgens de risk-based methode: ieder project start met een risico-inventarisatie en bij het opstellen van procedures en auditplannen wordt telkens gekeken naar de praktijkrisico’s. Op deze wijze stellen we zeker dat we onze en uw energie in de juiste zaken steken. De operationele veiligheid komt voor de papieren veiligheid. Als veiligheidskundigen ondersteunen wij ook bij de uitvoering van risico-inventarisaties & -evaluaties (RI&E) en bij ongevallenonderzoek en -analyse.

Certificering

Het begeleiden van bedrijven bij het behalen van certificaten zoals ISO en VCA  is onze core business.

Waarmee kunnen we u helpen?