Samenwerking met STC-Group

Samenwerking met STC-Group

Het vinden en behouden van nieuw personeel in de binnenvaart wordt steeds lastiger. De instroom van voldoende gekwalificeerd personeel is belangrijk voor de toekomst van de binnenvaart. Maar het gaat niet alleen om de instroom. Het zou mooi zijn als nieuw personeel...
Competentiemanagement

Competentiemanagement

Competentiemanagement is het inzichtelijk maken en verder ontwikkelen van kennis en vaardigheden van het personeel. Hierdoor is een organisatie maximaal toegerust op de uitdagingen van nu en van de toekomst. Competentiemanagement geen doel op zich. Het is een middel...
Virtual Reality

Virtual Reality

Virtual Reality (VR) is een gesimuleerde omgeving waarin gebruikers worden ondergedompeld in levensechte ervaringen. De zintuigen ‘zicht’ en ‘gehoor’ worden op een zodanige wijze geprikkeld dat de gebruiker denkt dat hij werkelijk onderdeel is van de omgeving. VR...