Voldoen aan de wet door E-learning en VR

Van iedere burger wordt verwacht dat hij op de hoogte is van alle voor hem relevante wetgeving. Alle wetgeving is dan ook gratis en online beschikbaar. In de praktijk zien we echter dat wetgeving voor de gemiddelde burger vrijwel onleesbaar en onbegrijpelijk is door...
Near Miss

Near Miss

In de scheepvaart heeft veilig werken de allerhoogste prioriteit. Veilig werken is in de eerste plaats goed voor u en uw medewerkers. Er gebeuren minder ongevallen dus er vallen minder gewonden. Kortom: er is minder menselijk leed. Veilig werken is ook goed voor uw...